Menu

MVO Verklaring:

  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis aan andere die het vak willen leren.
  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de activiteiten waaraan wij deelnemen. In de breedste zin van het woord.
  • Wij informeren onze klanten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met klanten en leveranciers over de kwaliteit van onze producten en hoe we die kwaliteit bewaken.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken we deze zo veel als mogelijk  voor zover het een negatieve impact, zoals fraudeleus handelen, intimidatie, dierenleed enzovoorts heeft.
  • Wij bewaken de continuïteit van onze onderneming.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring of vrijwilligerswerk.
  • Wij werken continu aan het verminderen van milieubelasting en het vergroten van duurzaamheid van de onderneming Bries Saucies.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons inkoopproces en richten ons met name  op goederen en diensten die duurzaam zijn. Bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/ of sociaal keurmerk.
  • Opmerkingen die onze onderneming op welke wijze dan ook kunnen verbeteren, ontvang wij met enthousiaste interesse. info@briessaucies.nl
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op